تقدیم مهر دلان

درخواست حذف این مطلب

سلام به خداوند      رئوف                و مهربان

سلام بر آنکه هستی همه از اوست و چقدر قشنگ حکیمانه می چیند

و نگارها خلق می کنند و نگاههای قشنگ را به انتظار نوشتنشان بر تار پود طبیعت و مهربانی می آویزند

امروز روز قشنگی از پاییز مهربانی و عشق و لذت است

مثل همیشه خوشحالم که در بهشت زندگی پر از طراوت و مهربانی و دوستی

در خاطر و جوار و   حوار معرفت و دانایی و لذت و جمال و جلال و زیبایی و دوستی و مهربانی

پر از     بنعمت ربک فحدث    هستیم.


پرتقال های این روزها شیرینتر شده است و نگاه به سیمای مهربان خوبان زندگی ام پر از عشق و مسرت است

این روزها روزهای امتحان گلهای زندگی و خیلی از آینده سازان و با مرامان هست

این روزها دلم هوای رضا علیه السلام و خواهرش را دارد که در جوار ضریحش دوران نوجوانی ام را

دوباره با اشک و تمنا و توکل و توسل ، ساعاتی را به عشق و شور و معنویت بگذرانم


این روزها بوسه ها و مکیدن ها شیرین تر شده است و البته امید به آینده و توکل بر خدای خوبی که

قول داده که : من یتق الله یجعل له م جا ... اگه آدم خوبی باشیم خودش راه حل مشکلات و نوید پیروزی را داده است


این روزها را به خاطر پرستش و یادش و داشتنش دوست دارم

این روزها حوری ، فرشته ها و باقیات الصالحات زندگی ام را بیشتر دوست دارم ، بیشترین و بیشترین

و آغوش و عشق و دوستی و شیطونی های خاص خودمون را تقدیم هم می کنیم........ خخخخخخ ( ببخشید )


این روزها از زلال تفسیر و زلال وحی و هندسه ی عقل و عقلانیت و معرفت لبریزم

با اینکه خیلی چیزها از جمله گوشت سر دست و ... سیب و انار ..... کمی یا بیشتر از دوبرابر گران شده است

اما خب ما مصرف کنیم به حد خودش ، خود خدای مان که متولی رزق و روزی هست ، قراره جبران کنه و برسونه......


این روزها گلهای آبی و لبان سرخ آبی که برایم مناظره می شود ، را تقدیر می کنم

و چقدر رواق منظر چشمم شکوه و شرار و شعف می آفریند

و لذت داشتن و بودن و مکیدن را نیوش می کند


این روزها را تقدیم می کنم به شما خوبان

که میهمان اشتیاق و احساس م بوده و هستید  با نظرات و گلهای آبی تان و حتی نبودنتان و نظر ندادنتان خخخخ مشوقم بوده و هستید.


بیشتر از بیش برایتان لذت و سرمستی و شور و شرار و خوشبختی آرزومندم

در کام و همراه و جانانه و برای جانان باشید با مهر و دوستی جاویدان


با اجازه به رساله برسم که دارم ازش گاهی فرار می کنم...البته هنوز اولشه .... و جای فرار فعلا نیست.


تا خدای خوبم چی بخواهد و با حکمتش برایم مقدر فرماید .

یاعلی